logo
brand
Grupa Zamet

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze Strony jest Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, (ul. Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701148, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7712894552
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych przekazanych w związku prowadzonym procesem wynikającym z udzielenia zgody lub zawartej umowy jest Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, (ul. Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701148, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7712894552.

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy.

3) Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie udzielonej zgody/umowy, będą osoby zatrudnione w Spółce Zamet Industry oraz:

– podmioty, z którymi Zamet Industry ma zawartą umowę współpracy (‚Przetwarzający dane’) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przez Zamet Industry przewidzianych prawem, ochrony praw Zamet Industry zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Zamet Industry w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Zamet Industry przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Zamet Industry umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Zamet Industry,

– organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie tylko w związku z potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu.

4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji, wygaśnięcia umowy lub wycofania zgody.

6) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż prz

etwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych wejście na teren spółki Zamet Industry będzie niemożliwe.

9) Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje w salonach stacjonarnych należących do Zamet Industry. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta naszych produktów skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.

10) W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w Zamet Industry – kontakt tel. +48 44 648 9181 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ochronadanych@zametsa.com.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czytaj więcej

Zgadzam się